Algemene voorwaarden


Producten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Op alle aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van Zeeuws-Vlaams vleesboerderij. Deze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op onze website. Op verzoek verzendt Zeeuws-Vlaams vleesboerderij een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u per e-mail indienen.

 

   1. Privacy

Persoonsgegevens gebruikt Zeeuws-Vlaams vleesboerderij alleen voor een correcte afwikkeling van orders. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand en zijn niet toegankelijk voor derden.

 

   2 Bezorging

 

 Zeeuws-Vlaams vleesboerderij bezorgt het vlees in eigen beheer. 

 

   3. Betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s en Inclusief BTW. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.

Zeeuws-Vlaams vleesboerderij is als Nederlands bedrijf verplicht Nederlandse BTW aan haar klanten door te berekenen. De uiteindelijke prijs is dan ook inclusief BTW.

 

   4. Risico overdracht

Een overeenkomst komt tot stand  nadat u voor betaling akkoord heeft gegeven of de bestelling heeft ingediend via de email, de webshop of telefoon. Het risico van de producten gaat over op het moment van aflevering.

 

   5. Risico verspreiding

Doorverkoop aan ziekenhuizen,verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren etc. zijn ten strengst verboden.

 

   6. Annulering

Omdat vlees een versproduct is kan alleen een week van te voren worden geanuleert.

 

   7. Schade

Overschrijding van deze bezorgtermijn geeft u geen recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van bederf. Dit bederf dient binnen 4 uur na ontvangst schriftelijk gemeld te worden aan Zeeuws-Vlaams vleesboerderij (via telefoon of email).

 

  8. Vervangend product en overmacht

Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt Zeeuws-Vlaams vleesboerderij er zorg voor dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd en/of een (gedeeltelijke) verrekening zal plaatsvinden, mits u dit na ontvangst van het product binnen 4 uur heeft gemeld (telefoon/email). Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Zeeuws-Vlaams vleesboerderij u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon en/of e-mail, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn.

 

 

9. Vlees als versproduct

Klant cq. ontvanger dient zich er ten allen tijde van bewust te zijn dat vlees een versproduct is, waar het weer/seizoen (temperatuur) een sterke invloed op heeft. Zeeuws-Vlaams vleesboerderij kan dan ook geen garanties geven ten aanzien van de kwaliteit waarin het product uiteindelijk wordt geleverd bij de ontvanger.

 

  10. Aansprakelijkheid

Zeeuws-Vlaams vleesboerderij kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Zeeuws-Vlaams vleesboerderij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van het product en/of diensten die op deze site worden aangeboden.

 

11. Betalingstermijn en verzuim

Betaling dient te geschieden zijn bij aflevering van u product. Kunt u niet betalen dienen wij het product weer terug te nemen.

 

12. Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die afkomstig is van deze website, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit, ontstaan door onjuistheden, onvolledigheden of onduidelijkheden.